Milan Zeibert

55 let, místostarosta, Nové Dvory, BPP, nezávislý

Milan Zeibert, narozen 16. 2. 1963 v Třebíči, ženatý, otec dvou dětí, roku 1982 absolvoval třebíčské gymnázium a roku 1987 filozofickou fakultu v Brně, obor čeština – dějepis.

Od roku 1988 učil ve sportovních třídách ZŠ Benešova, od 2010 je místostarostou, který má na starosti komunální služby, životní prostředí, prevenci kriminality, kulturu, sport a volnočasové aktivity.

Počátkem 80. let se stal členem atletického oddílu Spartaku Třebíč, kde byl nejen aktivním závodníkem, ale postupem času i trenérem, rozhodčím, hlasatelem, členem výboru, a dokonce i jeho předsedou.

Od dětství byl členem vodáckého oddílu, z něhož v roce 1989 vznikl přístav vodních skautů Žlutá ponorka. Pracoval se všemi věkovými kategoriemi na místní i celostátní úrovni jako vůdce vlčat, kapitán skautského oddílu, vůdce lesních škol a předseda okresní rady Junáka. Velmi rád vzpomíná na funkci přístavného Hlavního kapitanátu vodních skautů, což všechno byla praktická manažerská škola, ve které se na rozdíl od veřejného nebo soukromého sektoru nedá nařizovat. Je zde třeba ostatní získat pro každou novou věc, ze které kouká jenom práce, jak všichni víme, není to vůbec lehký úkol.

Dnes přes veškeré povinnosti na radnici a v komisích, se stále věnuje vedení jednoho malého oddílu pro vlastní děti a zúčastní se několika málo závodů za rok v jediné disciplíně, ve které může být ve svém věku prvoligovému družstvu platný.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí