KontaktMěsto nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí