Volební program Břehy 2022

Jsme Břehy. Pracujeme pro vás v zastupitelstvu Třebíče už 20 let. Ze splněných bodů našich programů můžeme jmenovat obnovení historického průchodu do baziliky a severního zámeckého příkopu včetně ledárny a bludiště, rekonstrukci Karlova náměstí včetně vodních prvků a nové zeleně, regeneraci sídlišť v Borovině, Domcích a na ul. Fr. Hrubína, areálu bývalé borovinské továrny nebo Týnského údolí, zateplení škol, vznik nové průmyslové čtvrti, sportovního areálu v sídlišti Za Rybníkem, okruhu kolem Zámiše nebo lesního hřiště u hvězdárny, zkulturnění kruhových objezdů nebo zvýšení možnosti rozhodování místních částí. Další naše nápady se v současnosti realizují (regenerace parku na Hrádku), jiné se připravují (pump track, skate park a bowl).Stále platí, že Třebíč nedědíme po předcích, ale půjčujeme si ji od našich dětí. V aktuálním programu přicházíme s novou vizí pro nadcházející roky. Pořád chceme Třebíč zelenou a čistou, opravenou, průjezdnou a průchodnou, rozvíjející se, kulturní a sportovní, vyhledávanou, prosperující a dobře hospodařící, tak, aby byla příjemným místem k životu.1. Město se zdravým životním prostředím


Pokud chceme, aby naše město dobře čelilo klimatické změně, je potřeba na to pamatovat už dnes. Stromy ulice ochlazují, čistí vzduch, zadržují vodu a také poskytují útočiště ptákům a hmyzu. Než se ale dostatečně rozrostou, trvá to mnohem déle než jedno volební období. Máme to štěstí, že Třebíč disponuje množstvím parků, které lidé všech generací rádi využívají k trávení volného času. Je však potřeba o ně s rozmyslem pečovat a rozvíjet je. Kromě výsadby nových stromů do rozpálených ulic proto usilujeme o:

 • revitalizaci zámeckého parku a podzámecké nivy
 • dokončení projektu obnovy Masarykových sadů na Hrádku včetně dobudování zbývající části pohřební cesty ze Zámostí směrem k židovskému hřbitovu
 • regeneraci Tyršových sadů, Lísčí, parku před gymnáziem a Libušina údolí včetně nového využití prostoru staré Střelnice v návaznosti na taneční parket
 • úpravu parku nad starým hřbitovem a jeho pojmenování po primáři MUDr. Veselém

Zasadíme se o to, aby na vhodných lokalitách probíhala takzvaná mozaiková seč. Při takovém způsobu sečení se ponechá část travní plochy neposekaná ve formě pásů nebo různých obrazců. Dobré zkušenosti s mozaikovou při péči o městskou zeleň mají například Liberci, Hradci Králové nebo v Českých Budějovicích, máme se tedy kde inspirovat. Stejně jako přítomnost stromů i mozaiková seč do města přináší nižší teploty, méně prašnosti a vyšší zadržování vody v půdě. Neposekané části poskytují potravu a útočiště pro mnoho druhů hmyzu včetně motýlů a včel. Jak může taková mozaiková seč vypadat se můžete podívat na krátkém videu z Hradce Králové: https://www.youtube.com/watch?v=A3zVu99_La8 U městských budov budeme podporovat využívání čistých zdrojů energie (například fotovoltaiky).2. Opravené město, ve kterém se dobře žije


Řadě míst v Třebíči už se dostalo zasloužených oprav, další na opravy teprve čekají. V příštích letech vidíme jako prioritní:

 • pokračování revitalizace historického centra města navazující na novou podobu Karlova náměstí: rekonstrukci pravého břehu Jihlavky, obnovení zástavby jižní části Nezvalovy ulice a opravu ulic v nejbližším okolí náměstí (Hasskova, Kotlářská, Stará pošta)
 • pokračování regenerací sídlišť i ulic ve starší zástavbě: v prvé řadě sídlišť na Nových Dvorech a ulic ve staré Borovině, Domcích, Kočičině a také Polní ulice

Třebíči aktuálně chybí síť stezek a pěších koridorů, jejichž výstavbu chceme podpořit. Jedná se zejména o propojení:

 • oddechových zón
 • dokončení pěších koridorů do přidružených obcí (k velkoprodejně Brabec a dál do Pocoucova, z Boroviny do Poušova a do Řípova)


3. Město kultury a sportu


Systémová podpora kultury, sportu i dalším zájmových aktivit pro občany všeho věku trvá v Třebíči už několik volebních období. Na tomto systému jsme se podíleli, protože ke všem těmto činnostem máme blízko. Jeho pokračování a rozšiřování ale znamená další investice.

Z oblasti kultury před námi stojí:

 • postupná rekonstrukce budov nejdůležitějších kulturních institucí (Národního domu, Fóra a knihoven na Karlově náměstí i na ul. Modřínová)
 • obnovení někdejšího klubu pracujících v Borovině včetně zřízení rockového klubu
 • nalezení vhodného prostoru pro městskou galerii, která by připomínala J. Kremláčka, L. Nováka, V. Tomana a další místní autory
 • dokončení modelu města doplněním Jejkova

Na sportovním poli pak:

 • podpora připravovaných sportovních staveb (např. víceúčelového atletického tunelu)
 • modernizování nejvýznamnějších sportovišť (především zimního stadionu a sportovních hal na ulicích Fügnerova a Manželů Curieových)
 • dokončení rekreačního areálu v okolí Zámiše a Bažantnice včetně pump tracku, skate parku a bowlu
 • rekonstrukce plovárny včetně vybudování vodáckého tábořiště
 • udržení systémové podpory sportu prostřednictvím příspěvků na provoz sportovních zařízení spravovaných jednotlivými jednotami či kluby, dále programu na podporu sportu, sportů s individuálními žádostmi, finančního odměňování sportovců dle umístění na vrcholných republikových či mezinárodních akcích a v symbolické rovině také každoročním oceňování nejlepších sportovců v rámci ankety Sportovec Třebíče ve všech věkových kategoriích včetně trenérů, rozhodčích a dalších dobrovolných pracovníků ve sportu a tělovýchově

Významná výročí chceme připomenout vyhlášením roků města, např. 100 let skautingu (2023), 100 let Ladislava Nováka (2025).4. Město, které jde s dobou


Chceme do Třebíče zavést nastupující trend sdílených prostor pro práci (tzv. coworkingových center, „coworků“). Taková centra nabízí vybavené kanceláře, často ve formě tzv. open space (jedna otevřená kancelář s mnoha pracovními stoly), kde si jednotlivci i firmy mohou pronajmout své místo. Služby coworků mohou využívat například lidé pracující v IT, architekti, právníci. Myšlenka coworkingu je založena na předpokladu, že spolupráce blízkých osob může přinést prospěch nejen samotným jednotlivcům, firmám nebo týmům lidí, ale přispívá také k posilování sounáležitosti a k rozvoji inspirativního prostředí ve městě.

Více o coworkingových centrech a jejich vhodnosti i pro menší města si můžete přečíst zde: https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-urbact-ii/novinky/co-workingova-centra-prilezitost-nejen-pro-velka

Vnímáme trend, kdy se stále častěji chtějí do pracovního procesu vracet maminky dětí mladších tří let. Umístění takových dětí do státních školek není vždy možné a prostředí uzpůsobené pro větší děti ani nemusí být ideální. Rádi bychom proto podpořili fungování dětských skupin, například formou zvýhodněného nájemného.5. Město s velkou výzvou


Největší výzvou nejbližší budoucnosti je včasná příprava na rozvoj Třebíče v souvislosti s chystanou dostavbou jaderné elektrárny Dukovany, která by měla nabídnout pracovní příležitosti až pro čtyři tisíce nových lidí. Pokud jim budeme schopni včas nabídnout dobré podmínky pro život a nezaspíme s budováním vhodné infrastruktury, mohou obohatit město tím, že se stanou jeho trvalými obyvateli.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí