Ing. Martin Koutný

57 let, obchodní zástupce, BEZP

Martin Koutný narodil se roku 1965 daleko od Třebíče, do které přišel za rodinou roku 1991, takže tu už žije více než polovinu života a snad má právo nazývat se Třebíčákem.

Absolvent Vysoké školy zemědělské v Brně. Léta pracoval jako provozní zootechnik, pak se nějaký čas toulal různými profesemi a před časem se vrátil ke svému původnímu oboru jako obchodní specialista v oblasti výživy skotu.

Martin je ženatý, otec dvou dcer.

Dlouholetý člen ČSOP. Velký fanoušek sci-fi, kterou se s mírnými úspěchy pokouší i psát (když si hodně fandí, říká si spisovatel, neboť vydal už několik desítek povídek ve sbornících a časopisech).

V komunální politice se realizuje v komisích a výborech při MěÚ – kdysi (do jejího zrušení) v komisi životního prostředí, poté v dopravní komisi, nyní několik volebních období v kontrolním výboru.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí