Pavel Hlaváč

71 let, frézař, malíř, bluesman

Stav: rozvedený, tři děti

Vzdělání: vyučen - frézař

Zaměstnání: důchodce, bluesman, příležitostný výtvarník

Obrazem a slovem: www.pavelhlavac.cz

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí