Ing. Ivan Touška

40 let, manažer, BEZP

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí