Bc. Jana Dvořáková

26 let, OSVČ, BEZP

Jana Dvořáková, narodila se v Třebíči a celý svůj život žije v Ptáčově, jedné z městských částí Třebíče. Aktuálně studentka dvou oborů na Masarykově univerzitě v Brně, politologie a mezinárodních vztahů. Právě toto studium jí dává nadhled nad politikou jako celkem a pomáhá chápat mnohé souvislosti.

V současnosti je Jana zaměstnána ve společnosti Thermo Fisher Scientific, která se zabývá vývojem a výrobou elektronových mikroskopů. Dělá zde PR a marketing, kde se především zaměřuje na interní komunikaci.

Za dob, kdy studovala na Gymnázium Třebíč se věnovala mnoha občanským aktivitám. Již přes 6 let je v Třebíči organizátorkou mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Byla místopředsedkyní Studentského parlamentu města Třebíče. Zastupovala Českou republiku na European Youth Forum ve Štrasburku v roce 2014 či například pořádala pietní akci Ukrajino, mír za oběti Majdanu. Právě tyto zkušenosti Janě ukázaly, že pokud člověk chce vytvářet lepší prostředí pro život, musí začít u sebe a přiložit ruku k dílu.

A proč zrovna Břehy? Jednoduše věří v poctivost a pracovitost všech kandidátů, možnost vždy vyjádřit svůj názor a podporu nápadů a iniciativ.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí