Ing. Milan Šťastný

62 let, manažer, BEZP

Rozvedený, čtyři děti

Vzdělání: Vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební

Profesní činnost:

 • Asistent stavbyvedoucího při výstavbě JEDU 1982-83
 • Betonář a vedoucí přidružené výroby výškových prací při JZD Pojihlaví
Po revoluci…
 • Spoluzakladatel skupiny firem Kapucín
 • Koordinátor speciálních stavebních prací ve výškách a hloubkách, demontáž a montáž, transfer strojírenských technologii
 • Manažer projektů, akční plány
 • Projektování a stavění dřevěných montovaných staveb CA USA

Veřejná činnost:

 • Člen jazzové sekce, nezávislého mírového sdružení, kruhu nezávislé inteligence
 • Signatář petice“ Tak dost! Vy komunističtí vrazi!“, Několik vět,
 • Znovuobnovení vydávání díla Jaroslava Foglara.
Po revoluci…
 • Zakladatel OF a místní organizace ČSSD v Třebíči
 • Člen zastupitelstva (s dvěma přestávkami) od roku 1990 doteď
 • Člen komise pro rozvoj města 1998–2010
 • Předseda komise pro rozvoj města 2010 doteď
 • Člen komise pro cestovní ruch 2010 doteď
 • Člen představenstva Okresní hospodářské komory 1993-2001
 • Předseda představenstva Fond Třebíč 2004-doteď

Nezisková činnost:

 • Člen 4. oddílu pozemních skautů Třebíč 1968-1970
 • Člen přístavu vodních skautů Třebíč 1971-doteď, vedení táborů do 1997
 • Zakládající člen „okrašlovacího spolku Sypejte Ptáčkům“ který během cca 18 let zrealizoval víc jak 130 koncertů, akcí a performancí
 • Zakladatel a pořadatel Letního kulturního festivalu Zámostí 1997-2012, Autor a iniciátor projektu „Zámostí v modrém“
 • Koordinátor projektů modelů židovské čtvrti, centra města Třebíče a městské části Stařečka (stav roku 1835)
 • Koordinátor realizace otáčivého modelu Královské kanonie premonstrátů na Strahově v Praze
 • Iniciátor vzniku Bylinkové zahrádky a bludiště pro děti v areálu Třebíčského zámku
 • Člen skupiny pro Incoming při Okresní hospodářské komoře v Třebíči
 • Člen židovské obce v Děčíně, Člen místního klubu UNIJAZZ

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí