Bc. Michaela Doležalová

24 let, projektová manažerka, studentka, BEZP

Michaela vyrůstala v místní části Ptáčov. Vystudovala třebíčské gymnázium a v současné době je studentkou magisterského oboru Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově. Čtvrtým rokem pracuje také jako projektová manažerka v neziskové organizaci.

Od doby studia na gymnáziu se aktivně věnuje dobrovolnictví a také oblasti zapojení mladých lidí do veřejného dění – začínala ve Studentském parlamentu města Třebíče, později předsedala Národnímu parlamentu dětí a mládeže, účastnila se evropských konferencí mládeže a zastupovala Českou radu dětí a mládeže v Evropském fóru mládeže.

V Třebíči spolupořádala šest let lidskoprávní festival Jeden svět. Od letošního roku se společně s dalšími aktivními mladými lidmi podílí na chodu spolku Fšem, který v Třebíči pořádá výstavy, koncerty, čtení a další kulturní akce. Mimoto se zapojuje i do dění v domovské místní části – v minulosti například prostřednictvím projektu Ptačovize, v poslední době díky místnímu sboru dobrovolných hasičů.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí