Ing. Michal Zábrš

44 let, muzejník na rodičovské dovolené, BEZP

Narozen v roce 1978 v Třebíči, ženatý, otec tří dětí. Roku 1996 absolvoval třebíčské gymnázium, roku 2002 pak Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu, Provozně ekonomickou fakultu.

Od roku 2002 pracuje v Muzeu Vysočiny Třebíč (dříve Západomoravské muzeum) jako výtvarník a výstavář a v posledních letech jako vedoucí provozního oddělení. V současnosti je do října letošního roku na rodičovské dovolené.

Od dětství byl členem skautského oddílu, jehož se stal později vedoucím. Právě vstup do skautského oddílu považuje za nejzásadnější okamžik svého života, který formoval jeho zájmy a postoj k okolí. Stále se spolupodílí na pořádání táborů a akcí nejen pro děti pod hlavičkou Studentského klubu Katolického Gymnázia Halahoj, pořádá například třebíčský půlmaraton.

Právě běh patří společně s literaturou, putováním a časem stráveným se svou rodinou mezi jeho největší zájmy. Rád by se zasadil o podporu kultury (a to především živých akcí) ve městě a propojování kulturních institucí a organizací. Je přesvědčen, že město velikosti Třebíče by mělo primárně myslet na chodce a cyklisty a jim se přizpůsobovat.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí