Ing. Ivana Janíková

59 let, učitelka, BEZP

Ivana pracuje jako učitelka, žije v Třebíči celý život, záleží jí na tom, aby naše město prosperovalo, aby lidé v něm mohli být spokojení a šťastní, abychom se o to společně zasadili.

Učí na základní škole matematiku a angličtinu, pracuje jako lektorka jazykových kurzů, za Břehy pracuje v kulturní komisi, věnuje se práci v kultuře a občanským aktivitám, protože si myslí, že záleží na nás všech, abychom se aktivně zapojili do společenského dění.

Souhlasí s větou: K vítězství zla stačí, abychom my ostatní nedělali nic.

A slova Ivany: „Tak pojďme něco dělat!“ bereme vždy vážně.

Město nedědíme po předcích,
ale půjčujeme si je od svých dětí